Projecten & Opdrachten

GO in control heeft inmiddels uiteenlopende projecten en opdrachten uitgevoerd.
Dit betreft o.a. het opstellen van een meerjarenbegroting of een financieel verslag, maar ook het volledige management van een afdeling Finance of het begeleiden van de afwikkeling van een complex pensioendossier.

Hieronder treft u een overzicht van lopende en afgeronde projecten en opdrachten die GO in control heeft uitgevoerd bij verschillende opdrachtgevers

Wanneer u zelf behoefte heeft aan ondersteuning bij een dergelijke opdracht of project, dan kan GO in control u natuurlijk ondersteunen.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op wanneer u geïnteresseerd bent in onze aanpak of wanneer u een dergelijk project of opdracht overweegt.


logoContractafwikkeling pensioenverzekering (lopend)
Duur: Januari 2016 – heden
Opdrachtgever: Stichting Fundeon

Beoogd resultaat:
– afwikkelen van uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van toekomstige indexatie
– begeleiden keuzetraject toekomstige pensioenuitvoerder


logo_volandis1381069Afstemming belastingdienst inzake fiscale positie omzetbelasting en vennootschapsbelasting (afgerond)
Duur: April – Juni 2016
Opdrachtgever: Volandis, Kennis- en adviescentrum Duurzame Inzetbaarheid Bouw en Infra

Resultaat:
Afstemmen van de fiscale positie van een nieuw op te richten stichting in de sector Bouw en Infra:
– omzetbelasting
– vennootschapsbelasting
Uitgevoerd in samenwerking met HVK Stevens.


logoFinancieel verslag liquidatie (afgerond)
Duur: september 2016
Opdrachtgever: Stichting Fundeon

Resultaat:
– oplevering financieel verslag t.b.v. liquidatie en vereffening
– subsidieverantwoording O&O-fonds


logoManager Financien a.i. / Controller a.i. (afgerond)
Duur: januari – april 2016
Opdrachtgever: Stichting Fundeon

Resultaat:
– manager a.i. afdeling Financiën, personeels- en salarisadministratie
– overdracht management aan beoogd opvolger


logoJaarrekening 2015 (afgerond)
Duur: januari – april 2016
Opdrachtgever: Stichting Fundeon

Resultaat:
– jaarrekening 2015 inclusief controleverklaring
– subsidieverantwoording O&O-fonds


logo_volandis1381069Meerjarenraming 2016-2020 (afgerond)
Duur: Januari – februari 2016
Opdrachtgever: Volandis, Kennis- en adviescentrum Duurzame Inzetbaarheid Bouw en Infra

Resultaat:
meerjarenraming ten behoeve van bedrijfsplan nieuw op te richten kennis- en adviescentrum.


logo_concreet_klMeerjarenbegroting 2016-2018 (afgerond)
Duur: Januari – februari 2016
Opdrachtgever: Concreet, Stichting Examenleverancier – Leermiddelenbedrijf Bouw en Infra

Resultaat:
meerjarenbegroting ten behoeve van de start van Stichting Examenleverancier – Leermiddelenbedrijf Bouw en Infra (gezamenlijk initiatief van bedrijfstak Bouw en Infra en Roc’s).


 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page